Udostępnianie sal dydaktycznych

Centrum "Kana" oferuje odpłatne udostępnianie sal wykładowych i pracowni komputerowej po uprzednim uzgodnieniu terminów.
 
Centrum posiada:
- 2 sale komputerowe na 15 stanowisk (stały dostęp do Internetu) 
- salę wykładową na 30 osób na szkolenia/warsztaty
- salę szkoleniowo-konferencyjną na 120 osób.
 
Dysponujemy wyposażeniem szkoleniowo – konferencyjnym, w tym m.in.: rzutniki multimedialne, rzutnik pisma, flipchart, laptop, ekrany.
 
Istnieje również możliwość zorganizowania cateringu.
.
Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub mailowy.
tel/fax 18 443 49 29