Kampania informacyjna

Zadanie „Kampania informacyjna CZYSTE POWIETRZE - CZYSTA SPRAWA” ma na celu zorganizowanie w II półroczu roku 2017 kampanii informacyjnej dotyczącej zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem środowiska.

Jesienią bieżącego roku, w okresie rozpoczęcia sezonu grzewczego, przeprowadzimy kompleksową kampanię w celu zwiększenia świadomości mieszkańców na temat zagrożeń płynących z zanieczyszczonego powietrza oraz prostych sposobów zapobieganiu im, czyli niepalenia śmieci. Ważnym źródłem wiedzy na ten temat będzie profesjonalna, stale aktualizowana strona internetowa Centrum, media społecznościowe oraz spoty informacyjne emitowane w lokalnych radiach.

Kampania jest uzupełnieniem i wzmocnieniem innych działań służących ograniczeniu niskiej emisji i prawidłowej segregacji odpadów, realizowanych przy aktywnym udziale młodego wolontariatu w ramach projektu „Czyste powietrze – czysta sprawa 2017”.

 

Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.