"Czyste powietrze - czysta sprawa 2017/2018"

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży „Kana” rozpoczęło kolejną inicjatywę, którą jest projekt pn. „Czyste powietrze – czysta sprawa 2017/2018” sfinansowany ze środków Fundacji PZU. Cele zadania to przede wszystkim:

- poprawa zdrowotności mieszkańców Sądecczyzny poprzez eliminowanie istotnych części przyczyn zanieczyszczenia powietrza,

- edukacja ekologiczna (antysmogowa) dzieci i młodzieży oraz członków ich rodzin w zakresie przeciwdziałania traktowania śmieci jako opału,

- przygotowanie i przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjnej na temat zagrożeń dla zdrowia powodowanych zanieczyszczeniami powietrza,

- uzupełnienie innych działań samorządów służących ograniczaniu niskiej emisji i zjawiska smogu.

 

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:
- 2017/2018 – kampania informacyjna nt. sposobów tworzenia się smogu i zanieczyszczeń powietrza oraz sposobów ich przeciwdziałania, przygotowanie spotu informacyjnego we współpracy z radiami lokalnymi, opracowanie tematycznego plakatu,

- 2018 - szkolenie dla grupy 80 wolontariuszy i przygotowanie ich do przeprowadzenia zajęć dla dzieci,

- 2018 - interaktywne warsztaty w zakresie edukacji antysmogowej dla uczniów klas V szkół podstawowych w mieście Nowym Sączu i 11 gminach Powiatu Nowosądeckiego, przeprowadzone przez wolontariuszy.

 


Projekt realizowany będzie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach partnerstwa z Fundacją PZU.