Czyste powietrze - czysta sprawa 2017

Projekt pn. „Czyste powietrze - czysta sprawa 2017 w Mieście Stary Sącz” ma na celu edukację ekologiczną w zakresie ograniczenia części przyczyn prowadzących do zanieczyszczenia powietrza. Jest on kontynuacją pilotażowego projektu „Czyste powietrze – czysta sprawa”, zrealizowanego w 2016 roku na terenie miasta Nowego Sącza oraz 6 gmin Kotliny Sądeckiej. W roku 2017 Centrum KANA realizuje kolejną edycję projektu pn. „CZYSTE POWIETRZE – CZYSTA SPRAWA 2017”, w ramach którego zostaną przeprowadzone warsztaty edukacyjne dla kolejnego rocznika klas trzecich.

Projekt będzie realizowany w klasach trzecich szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Stary Sącz. W ramach projektu zostanie przeprowadzony konkurs wiedzy z zakresu omawianych tematów oraz konkursu plastycznego pn. „Pokonamy Smoga!”.

 

Zadanie publiczne pn. „Czyste powietrze - czysta sprawa 2017 w Mieście Stary Sącz” jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Stary Sącz.